top of page
Landschap

WATERBEHOUD

SAMENWERKEN AAN DE WATERTRANSITIE.

Bij Connectum denken we graag na over manieren om meer water te behouden voor klimaatplassen, glastuinbouw, industrieparken en woonwijken. Hierbij doen we samen met onderzoeksinstellingen wetenschappelijke studies omtrent waterbehoud en zijn verschillende uitdagingen.

Op basis van onderzoek ontwikkelde Connectum ICOS-kegels, die het water afdekken om zo te zorgen voor een beter en meer kwaliteitsvol waterbehoud. Ontdek hieronder de uitdagingen waarvoor ICOS een oplossing biedt.

Image by Vishal Banik

WATERVERDAMPING
EN TEMPERATUUR

Met ICOS deden we een onderzoek naar de waterverdamping en temperatuur bij bassins onder verschillende condities:

  • bassins zonder afdekking

  • bassins met zeil

  • bassins met ICOS

Hieruit ontstond volgende conclusies:

 

"Het oorspronkelijke drijfzeil dekte ongeveer negentig procent van het water af. Sommige oppervlaktes bleven dus blootgesteld aan zonlicht. Er stond ook altijd een beetje water op het zeil dat kon verdampen, maar het nodigde vooral de vogels uit om te landen. Niet ideaal."

 

"De ICOS dekken het wateroppervlak goed af en isoleren beter dan een plat zeil omdat ze gevuld zijn met lucht en water. Het water is ook koeler. Uit metingen van Connectum blijkt dat het om vijf à zes graden gaat, wat dan weer goed is voor de planten. Voor hen is een te hoge watertemperatuur niet ideaal."

Onderzoeksresultaten kan u hier vinden in het Connectum Magazine.

"

ALGENGROEI

Het water afdekken met kegels zorgt er ook voor dat er minder algen groeien. Algen hebben bepaalde consequenties, zoals het verteld werd in het Connectum Magazine: 

"Algen zorgen voor een organische vervuiling van het watersysteem. Het water dat bij de planten terecht komt, is gefilterd. Hoe meer algen er zijn, hoe vaker we de filters moeten reinigen."

 

"Bovendien maken algen het water meer basisch, wat betekent dat wij het terug zuurder moeten maken. We besparen dus op vloeibaar zuur als er minder algen zijn."

Exacte resultaten over hoe ICOS algen bestrijdt kan u hier lezen in het Connectum Magazine.

"
Algenboerderij

WATERKWALITEIT

Image by Austin Kehmeier

Ook waterkwaliteit is belangrijk. Zo zorgt ICOS voor een hogere graad van kwaliteit van het water door lagere temperatuur, minder fecale vervuiling, minder nood aan algenbestrijding en minder ziektekiembestrijding.

De waterafdekking van Connectum helpt ook om de kwaliteit van het regenwater te behouden en om verdamping tegen te gaan. Zo springen we verstandiger en zuiniger om met water. Connectum biedt de mogelijkheid om met het afgedekte water groene energie op te wekken.

Geïntegreerde aanpak van
connectum!

Groene energie           Hoger rendement           Minder waterverdamping           Betere waterkwaliteit

bottom of page